Sabtu, 25 September 2010

Sifat dasar manusiaMenurut Al Quran


..............Sesungguhnya
manusia itu amat zalim dan
amat bodoh, (QS. 33:72)
[4:128]...................... manusia
itu menurut tabiatnya kikir.
[17:11] Dan manusia
mendo'a untuk kejahatan
sebagaimana ia mendo'a
untuk kebaikan. Dan
adalah manusia bersifat
tergesa-gesa.
[17:100] Katakanlah: "Kalau
seandainya kamu
menguasai
perbendaharaan-
perbendaharaan rahmat
Tuhanku, niscaya
perbendaharaan itu kamu
tahan, karena takut
membelanjakannya". Dan
adalah manusia itu sangat
kikir.
[17:67] Dan apabila kamu
ditimpa bahaya di lautan,
niscaya hilanglah siapa
yang kamu seru kecuali Dia,
Maka tatkala Dia
menyelamatkan kamu ke
daratan, kamu berpaling.
Dan manusia itu adalah
selalu tidak berterima
kasih.
[25:50] Dan sesungguhnya
Kami telah mempergilirkan
hujan itu diantara manusia
supaya mereka mengambil
pelajaran (dari padanya);
maka kebanyakan manusia
itu tidak mau kecuali
mengingkari (ni'mat).
[39:8] Dan apabila manusia
itu ditimpa kemudharatan,
dia memohon
(pertolongan) kepada
Tuhannya dengan kembali
kepada-Nya; kemudian
apabila Tuhan memberikan
ni'mat-Nya kepadanya
lupalah dia akan
kemudharatan yang pernah
dia berdo'a (kepada Allah)
untuk (menghilangkannya)
sebelum itu, dan dia
mengada-adakan sekutu-
sekutu bagi Allah untuk
menyesatkan (manusia)
dari jalan-Nya. Katakanlah:
"Bersenang-senanglah
dengan keingkaranmu itu
sementara waktu;
sesungguhnya kamu
termasuk penghuni neraka
[42:48] Jika mereka
berpaling maka Kami tidak
mengutus kamu sebagai
pengawas bagi mereka.
Kewajibanmu tidak lain
hanyalah menyampaikan
(risalah). Sesungguhnya
apabila Kami merasakan
kepada manusia sesuatu
rahmat dari Kami dia
bergembira ria karena
rahmat itu. Dan jika mereka
ditimpa kesusahan
disebabkan perbuatan
tangan mereka sendiri
(niscaya mereka ingkar)
karena sesungguhnya
manusia itu amat ingkar
(kepada nikmat).
[43:15] Dan mereka
menjadikan sebahagian dari
hamba-hamba-Nya sebagai
bahagian daripada-Nya.
Sesungguhnya manusia itu
benar-benar pengingkar
yang nyata (terhadap
rahmat Allah).
[70:19] Sesungguhnya
manusia diciptakan bersifat
keluh kesah lagi kikir.
[75:5] Bahkan manusia itu
hendak membuat maksiat
terus menerus.
[75:14] Bahkan manusia itu
menjadi saksi atas dirinya
sendiri,
[80:17] Binasalah manusia;
alangkah amat sangat
keingkarannya?
[80:23] Sekali-kali jangan;
manusia itu belum
melaksanakan apa yang
diperintahkan Allah
kepadanya
[100:6] sesungguhnya
manusia itu sangat ingkar,
tidak berterima kasih
kepada Tuhannya,
[100:8] dan sesungguhnya
dia sangat bakhil karena
cintanya kepada harta.
[103:2] Sesungguhnya
manusia itu benar-benar
dalam kerugian
[7:189] Dialah Yang
menciptakan kamu dari diri
yang satu dan daripadanya
Dia menciptakan
pasangannya, agar dia
merasa senang kepadanya.
Maka setelah dicampurinya,
isterinya mengandung
kandungan yang ringan,
dan teruslah dia merasa
ringan (beberapa waktu).
Kemudian tatkala dia
merasa berat, keduanya
(suami isteri) bermohon
kepada Allah, Rabbnya
seraya
berkata: ”Sesungguhnya jika
Engkau memberi anak yang
sempurna tentulah kami
termasuk orang-orang yang
bersyukur ”.
[7:189] Tatkala Allah
memberi kepada keduanya
seorang anak yang
sempurna, maka keduanya
menjadikan sekutu bagi
Allah terhadap anak yang
dianugerahkan-Nya kepada
keduanya itu. Maka Maha
Tinggi Allah dari apa yang
mereka persekutukan.


Sumber: http://facebook.com/note.php?note_id=175904040919&fbb=r87662c53&refid=21#anchor_fbid_175904040919

0 komentar:

Posting Komentar

Silakan berkomentar dengan sopan

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls